Diabetes

HbA1c – långtidsblodsocker

8 september, 2010

En term som vi diabetiker ofta får höra och använder oss av är HbA1c. Vad är då det? Det är ett blodprov som speglar hur blodsockret har varit i genomsnitt två till tre månader före provtagningen.

Det är nämligen så att man kan mäta hur mycket socker som har fastnat i de röda blodkropparna (på hemoglobinet), och vid högt blodsocker fastnar mer än vid lågt. Av mängden kan man dra slutsatsen om ett genomsnittligt värde, som i sin tur används i behandlingen.

Det, och att ta blodsocker vid olika tillfällen. Skillnaden är att när man tar ett vanligt blodsockerprov, ser man hur man ligger vid just det tillfället. Vid speciella tider under dygnet, olika aktiviteter eller hur till exempel vad man äter påverkar blodsockret. Med ett HbA1c får man ett genomsnittligt värde under lång tid.

HbA1c mäts i blodet, och tas antingen som blodprov med stick i armen eller med stick i fingret. På mitt nuvarande sjukhus tar de det på mottagningen med stick i fingret, analysen tar sex sekunder. I vissa landsting kan man ta HbA1c hemma och skicka provsvaret med post. Viktigt är att följa anvisningarna noga, och att inte ta och posta provet en fredag eftersom det då får ligga och vänta till på måndagen innan labpersonal kan analysera det. Blev du nyfiken? Här kan du se hur man gör i Malmö.

Det finns riktilinjer för vad man bör ha i HbA1c för att undvika komplikationer och följdsjukdomar. Samtidigt ska man vara väl medveten om att man i samråd med sin läkare alltid bör komma överrens om vilket HbA1c som passar just mig som patient – min livsföring, mina förutsättningar och min sjukdom. HbA1c är individuellt, helt avhängigt av individens förutsättningar som t ex ålder, typ av diabetes och behandlingsmål.

Generellt gäller för typ1:

  • 6 % och under = god kontroll
  • 6-7 % = acceptabelt
  • 7 % och över = otillfredsställande

Men kom ihåg att det fortfarande är en individuell målsättning som gäller.

HbA1c på nytt sätt

Från och med den 1 september i år (2010) har vi fått ett nytt sätt att mäta HbA1c. Det ger mer tillförlitliga värden, är mindre lätt att missförstå och blir enhetligt och jämförbart över hela världen.

Fram till nu har HbA1c mätts i (Mono S) procent. Förvillande likt mmol/l som man mäter blodsockret med  om man bara ser på måttet (som 5,3 till exempel). Om man har 5 % i HbA1c har man legat mellan 5 och 8 i millimol (blodsocker), om man har 7 % i HbA1c har man legat mellan 9 och 12 i mmol/l. HbA1c ökar nominellt med den här mätmetoden.

Men från den 1 september mäts det istället i (IFCC) mmol/mol. Det innebär att värden kommer att vara från 20 till 130, den allmänna målsättningen för diabetiker är ett HbA1c lägre än 52 mmol/mol. Fram till den 31 december i år anges båda mätsätten i labresultaten.

Här kan du hitta en omvandlare, som hjälper dig att tolka ditt HbA1c.

HbA1c är väldigt användbart för oss diabetiker. Man brukar alltid ta det före läkar- och sjuksköterskebesök så att det kan vara ett av underlagen att prata runt. Precis som blodsockermätvärden och gärna kurvor, och vad man själv funderar på och kanske har problem med.

Andra bra länkar:

Allt om diabetes lättfattliga information om HbA1c

Om vad som är ett bra HbA1c från Diabeteshandboken.se

Gillade du det här inlägget? Då kanske du också gillar dessa