Diabetes

Njurfunktionsbestämning

9 juni, 2010

Eftersom jag har en liten påverkan på mina njurar av för höga blodsockervärden tidigare, gjorde jag förra året en njurfunktionsbestämning. Det kallas också för plasmaclearance och är en relativ obehagsfri undersökning.

För min del gjordes detta efter remiss, på avdelningen för Klinisk fysiologi. Först togs ett blodprov, och sedan sattes en kanyl i armen. Jag tycker alla sorters blodprover med spruta är lite obehagliga efter dåliga erfarenheter i späd ålder, så den snälla personalen var lite extra varsam.

Kanylen i armen (klart man fotar, man är väl bloggare)

Klar man fotar vid undersökningen - en gång bloggare, alltid redo

De spolade rent kanylen med lite koksaltlösning för att se att den satt rätt. Sen spolades en dos kontrastvätska in, och efter det mer koksalt. Sedan togs kanylen ur, och jag fick göra vad jag ville i fyra timmar.

Därefter tog de ett nytt blodprov, som sedan analyseras för att se hur mycket av kontrastvätskan som njurarna renat, och får då ett mått på min njurfunktion. Som jämförelse har man det första blodprovet.

Att jag fick göra det här är inte för att mina njurvärden är katastrofalt dåliga även om de inte är bra, utan för att ha ett utgångsläge. Så att vi har ett värde att jämföra med framöver.

Gillade du det här inlägget? Då kanske du också gillar dessa