Internet

SvD om vårt sociala och digitala liv

11 augusti, 2010

Svenska Dagbladet har en artikel som heter Vi umågs mer – också offline. I den är dels en svenska intervjuad om sina Facebookerfarenheter, men också en universitetslärare i psykologi från USA.

Båda har intressanta aspekter på fenomenet Facebook, men det intressantaste är ändå slutsatsen: att vi umgås mer via sociala nättjänster, även offline.

I sista stycket finns fakta från SCB som visar att fler av svenskarna har nära vänner utanför familjen idag. Enligt artikeln är en bidragande orsak sociala nättjänster.

1980 uppgav 25,7 procent av svenskar över 16 år att de inte har någon nära vän, det vill säga ingen riktigt nära person (ej familjemedlem), som de kan prata med om vad som helst. 2008 hade den siffran sjunkit till 14 procent. 1982 var det 50,7 procent av svenskarna över 16 år som umgicks med vänner, bekanta eller släktingar minst en gång i veckan. 2007 hade den siffran ökat till 58 procent.

Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden.

Gillade du det här inlägget? Då kanske du också gillar dessa